Tuesday, May 21, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၽႅမ်း လႆထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႃႇၶူၵ်ႉၵဝ်ႇ – ဝေႃႇၶူၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်းၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 5 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၽႅမ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆထူမ်ႈသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဝေႃႇၶူၵ်ႉၵဝ်ႇလႄႈ ဝေႃႇၶူၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း လႆ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်။ ၼမ်ႉၼႆႉ တေလိုၵ်ႉ ပဵင်းႁူဝ်ၶဝ်ႇ – ၶႃလူင်ၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁူၺ်းၽႅမ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

“ပၼ်ႁႃမၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင်လႄႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႆ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၽႅမ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆထူမ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈႁႄႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းၶိုၼ်ႈသေ လႆထူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉသၢႆထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း