Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ

ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆပွၵ့်  ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူ့ၵွႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ့် 6  ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆပွၵ့် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ့် ထူပ်းႁၼ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့် တီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵွင်ႉငူၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇပီၼႆႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ  ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် 2 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထူပ်းၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၸူးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်လႄႈ ပီၼႆႉတႄႉ  တႃႇတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶိုၼ်းမႂ်ႇၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း မိူင်းတႆး  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ထိုင်တီႈ လမ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽၼ်းတႅင်း ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈယၢင် ၸူၼ်လိပ်းမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းလပ်းသိင်ႇၸွမ်ႉႁွမ်ႉၵေႃႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ် ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆသေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ပလိၵ်ႈ/ သယၽ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႈၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  ၼႆသေဢဝ်လၢႆပႃးၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 22 တင်း ပလိၵ်ႈ/...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီငၢမ်း၊ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၸူမ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းယင်းပႂ်ႉလိုပ်ႈလမ်းပေႃႉထုပ်ႉႁိမ်ၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵၢင်တၢင်း ၵၢင်ၵိဝ်ႇ။ ၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်း တႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈပႃးၾူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁတ်းသႂ်ႇၼႂ်းထူင် ပေႃးလႆႈသႂ်ႇၼႂ်းထွင်းၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝၵ်ႉၸၼ်ႁုၵ်ႉထူင်ႁဝ်း။  လၢတ်ႈသိုဝ်ႈဝႃႈ...

ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၵူဝ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈ ၵူဝ်လႆႈသမ်း ယႃႈယႃ ႁႄႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵွပ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇၽၢင်း လိုဝ်းၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႊဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း သွင်လမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်တၢင်း   ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၵႅတ်ႈ လႄႈ မိူင်းယေႃ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း မၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈလၵ်း  (ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈ တၢင်းသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပေႃးတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈမီးဝႂ်ၵမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶူဝ်းၶွင်တီႈၵၢတ်ႇ လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ  ၊ မၢင်ပွၵ်ႉသမ်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢမ်ႇယူႇလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။    တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 400 ပၢႆ တၢႆ 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းယေႃ ပၵ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉၾၢႆႇလႃႈသဵဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယေႃ ပၵ်းသဝ်း ႁိမ်းပၢင်သဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း - ႁူဝ်ၶူဝ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်းၶဝ်မိူင်းယေႃ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတေ Lockdown ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသေ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ Lockdown  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် 30/6/2021  ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် 3 ၵေႃႉ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၶွၵ်ႈလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၶွၵ်ႈၶင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၶွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉႁင်းၵူၺ်းထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ...

လႃႈသဵဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိတ်းၸပ်းမီး 100 ပၢႆ ၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ပႃးၵၼ်ယၢပ်ႇ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇ ၼိမ်ယဵၼ် ၊   ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးႁွပ်ႈသၢမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး 100 ပၢႆ  တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လိူဝ်ႁႅင်း။  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁွပ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img