Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပေႃးတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈမီးဝႂ်ၵမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶူဝ်းၶွင်တီႈၵၢတ်ႇ လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ  ၊ မၢင်ပွၵ်ႉသမ်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢမ်ႇယူႇလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

  

- Subscription -
လိၵ်ႈၵမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 400 ပၢႆ တၢႆ 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸိုင်  တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉတီႈပူႇၵႄႇ ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႉ 6 ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇပွၵ်ႉ/ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လိၵ်ႈၵမ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢွၵ်ႇပၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း။ တႃႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶူဝ်းၶွင်ၵူၺ်း။ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵမ်ႉပၼ်လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃႇငၢၼ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉမူတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ သင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆ ၽၵ်းတီႈၵၢတ်ႇၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃးဝႂ်ၵမ်ႉ တီႈၽူႈ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ။ လွင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၽႂ် ယူႇတီႈလႂ်မႃး ၸွင်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်။

Photo LSO youth -ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵၢင်တၢင်း ၸွင်ႇမီးဝႂ်ၵမ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢွၵ်ႇပၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/6/2021

မၢင်ပွၵ်ႉသမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ၊ ဢွၵ်ႇတၢင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။

ဝႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႆႈၼိုင်ႈဝႂ်ၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇပႃးဝႂ်ၵမ်ႉသေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊  သင်ဝႃႈ သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈ/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထတ်းႁၼ်ၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ  သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလူင်ဝႆႉ  ။လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ  ယိင်ႈ ၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၵူၺ်းႁိုဝ်-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉတႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး 1000 ပၢႆၼႂ်း 16 ၸႄႈဝဵင်း။ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 407 ၵေႃႉ တၢႆ 7 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး 237 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 219 ၵေႃႉ တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ သီႇပေႃႉ 78 ၵေႃႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း မီး 47 ၵေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး 20 ၵေႃႉ၊ မူႇၸေႊ 15 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမိတ်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ တၢင်ႇယၢၼ်း 10 ၵေႃႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 9 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ 7 ၵေႃႉ မိူင်းယႆ 6 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ 5 ၵေႃႉ၊ သႅၼ်ဝီ 5 ၵေႃႉ ၸုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝဵင်းၽႂ်မၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း