Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းယေႃ ပၵ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉၾၢႆႇလႃႈသဵဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယေႃ ပၵ်းသဝ်း ႁိမ်းပၢင်သဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ  ။

Map by SHRF-ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ မိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း – ႁူဝ်ၶူဝ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်းၶဝ်မိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ပၢႆ မႃး ယူႇႁိမ်းၵၼ် တင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈ။ ပျီႇ တူႉၸိတ်ႉသမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတေမီး မွၵ်ႈ 4-5 သိပ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်  ။

“သိုၵ်းၶၢင် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆႉဢွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇႁူမ်ႈထႅင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵေႃႈၼမ်သေ လွင်ႈသိုၵ်း ၶၢင် တေယိုဝ်းၶဝ်တႄႉ တေပႆႇငၢႆႈယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းမိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

 တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်း CDM  သေႁႂ်ႈဢဝ် ၸုမ်ႈဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ  ။  

 လွင်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ မၢင်ဢိူင်ႇဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၊ ဢမ်ႇဢဝ်ၸုမ်ႈၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ်  ၊  ၶိုၼ်းယူႇၵႂႃႇ ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း