Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႆႉဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းယေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်း...

KIA ၸႂ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်း KIA ၸႂ်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆႉဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸႂ်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ  မိူင်းယေႃ   ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးထတ်းထွင်ယဝ်ႉသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၶင်ၶွၵ်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းဢူး (ႁွင်ႉ) ၵျေႃႇတႅတ့်ဢူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ    ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ထဵတ်ႈထၢမ်ဢမုၶတီး ယဝ်ႉသေ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 60 ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 60 ပၢႆယဝ်ႉ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 62 ၵေႃႉယဝ်ႉ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၸူၼ်ၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်းသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼေႃႇတူၺ်းလၢႆႇ ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်း သႂ်ႇထႅင်ႈလႆႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ Hot...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇ တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး   ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း  ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/6/2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုတ်ႇၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်း 2...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 11 လႃႈသဵဝ်ႈ  သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ သွင်ၽူဝ်မေး ဢႃယု 60 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ  လူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႈ/ ထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇယၢပ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ  ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း  မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၼွၼ်းပႂ်ႉ ၼႃႈယေးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ၊ CB ၊ AYA ၊ ယူဝ်းမ လႄႈ မျၢၼ်ႇမႃႉၸီးပႂႃးယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ငိူင်ႉပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6:15 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်းမိူင်းသုၵ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိပ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမူႇၸုမ်း သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈမီး    ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပွတ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဝႆႉတၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ 70 ပၢႆ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် လႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ  ၽႃႈၵၢင်/ သုတ်းမုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ပၢင်ႁၢတ်ႇ လႄႈ ၼႃးၶူဝ်လႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈ ယဵၼ် ပွၵ်ႉ 8...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉယူႇၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလမ်းတီႉ  ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း  ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈဝၼ်း  ၸွမ်းလမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ လင်ၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ် လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈၵျွင်းဝိႁၢရ်ၽြႃးရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵျွင်းလူင် မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း KIA ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇပၢင်ထူဝ်ႇလိၼ် ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၊ ယၢၼ်ၵႆမိူင်းယေႃ...

Latest news

- Advertisement -spot_img