Sunday, September 24, 2023

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 60 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 60 ပၢႆယဝ်ႉ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

Photo Credit to ကမ်းလင့်လက် – ၽွင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝ်တ်ႉ 19 မႃးတီႈႁူင်းယႃ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 62 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးလၢႆၵေႃႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။  ၵူၼ်း ပဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ တေႃႉသူင်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇၶႃႈ။ဢၼ်တၢႆတႄႉပႆႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆသင် ၼၼ်ႉတႄႉ မီးၼမ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တႄႇၽႄႈမႃးတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းတႄႇပဵၼ်မႃးတီႈၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊပွၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃး မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ ၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈသူင်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉမီႈတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉတူႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 တင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၾၢႆႇမေႃယႃၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM သၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဢမ်ႇလူင်းၵၢၼ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၶိုၼ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်း။ တေႃႉတႄႉတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈသေ ပၼ်ၵႂႃႇပၼ်မႃးယူႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း