Wednesday, March 22, 2023

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 11 လႃႈသဵဝ်ႈ  သွင်လင်တိတ်းၵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ သွင်ၽူဝ်မေး ဢႃယု 60 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ  လူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 4/6/2021 ယမၢ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 11 ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢင်းပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈလူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း ။

ၸၢႆးၺီႇၺီႇႁၢၼ်ႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၾႆးၼႆႉ မႆႈတူၵ်းၶိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢမ်ႇတၼ်းၶႄလႆႈၶႃႈ။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေမဵဝ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း  တိုၵ်ႉထတ်းထၢမ်သွၵ်ႈႁႃ ယူႇ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ  တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ  ၾၢင်ႉသတိလွင်ႈၾႆးၽွင်ႈ။  ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလီ၊  ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵေႃႈၼမ် ၊ၶဝ်ႈလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းပႃး  ၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇဝႆႉသတိႉၵၼ်ၽွင်ႈ ယႃႇယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၵၼ်ၶႃႈ”- ၸၢႆးၺီႇၺီႇႁၢၼ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၾႆးမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းသၢႆႁဵတ်ႇသင် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၵူတ်ႇ ထတ်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယူႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း