Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆသေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႉ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ပလိၵ်ႈ/ သယၽ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ 7 ၵေႃႈၼႄးဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  ၼႆသေဢဝ်လၢႆပႃးၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။  

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁွႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 22 တင်း ပလိၵ်ႈ/ သယၽ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁွႆ ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်းလူင် ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သယၽ ၶဝ်ႈမႃး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁွႆၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ။  ၶဝ်ၼႄးၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၸုမ်း PDF ဝႃႇ။   ဢၼ်ၶဝ်တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁွႆ 1 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်းလူင် 2 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼႆသေ  တီႉၵႂႃႇၶႃႈယိုင်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်း PDF ၼႆသေတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တီႉၵူၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး  ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ ရူတ်ႉ ၶိူင်ႈ ၵႃး ငိုၼ်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႉဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵႂႃႇၵႃး 2 လမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း၊ ၸၢၵ်ႈတီႇယိူဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈပမ်ႉၼမ်ႉ၊ ငိုၼ်း   မွၵ်ႈ 60-70 သႅၼ်၊ ၶမ်း လၢႆလၢႆ ၵႃႈၶၼ် မွၵ်ႈ 70 သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈထူဝ်ႈၼိုင်ႈလမ်း”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢဵၼ်ႁႅင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁွႆၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၵႃး 4 လမ်း။ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်မႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝၢၼ်ႈလႄႈ ပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉမ 22 ဢဵၼ်ႁႅင်း တေဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁွႆ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်  တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ  သေ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ   ။ ပိူင်လူင်ၵူဝ်မီးပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း