Saturday, July 13, 2024

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ထိုင်တီႈ လမ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽၼ်းတႅင်း ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈယၢင် ၸူၼ်လိပ်းမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းလပ်းသိင်ႇၸွမ်ႉႁွမ်ႉၵေႃႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ။

ၵူၼ်းၸူၼ် လမ်းၸူၼ်လိပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉ ၶိူင်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ် ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင် မၼ်းၼၢင်း 4 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉလၢၵ်ႈၸၼ်မၼ်းၼၢင်းလူင်းရူတ်ႉသေ ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉမၼ်းၵႂႃႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ် ၼၢင်းယိင်းၺႃးၸူၼ်တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈႁိမ်းႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၵူၺ်းဢေႃႈ။ လွင်ႈ ၵူၼ်း ၸူၼ်ၽူႈလၵ်ႉ ၼမ်မႃး ႁၢႆႉမႃး တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵၢင် ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇလီဢွၵ်ႇသေဢိတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။ ပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵေႃႈလႆႈၵူဝ် လႆႈၾၢင်ႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈ။    ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇဢဝ်ၼႆ မၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ တိုၼ်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸူၼ် ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသမ်ႈၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ်  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉ တွင်ႉၵပ်ႉၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်  ၊  ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇ  ။  ၾၢႆႇၼိုင်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈၼမ် ၼႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “လိူဝ်သေၼၼ်ႉ  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တင်ႈ ၸႂ်ပွႆႇ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈ ဢူၼ်းၵဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႆႉတႄႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၶဝ်တီႉလႆႈၵူၼ်းၸူၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ။  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တဵင်းလုၼ်ႇ တင်းၵျေႃႇၸိၼ်ႇ။  ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢၼ်ၽၼ်းၵွၵ်းႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵႂႃႇ တီႈပွၵ်ႉ 12 ၶူဝ်လွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 /9/2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လူဝ်ႇဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၸင်းၶဝ်လႄႈ ၽွင်း NUG  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇပၢင်တိုၵ်း ၵူၺ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ပွႆႇဝႆႉၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းဝႆႉ 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇ ၼမ်မႃး   ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း