Sunday, September 24, 2023

ၵွင်ႉငူၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇပီၼႆႉ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ  ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် 2 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထူပ်းၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၸူးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်လႄႈ ပီၼႆႉတႄႉ  တႃႇတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶိုၼ်းမႂ်ႇၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း မိူင်းတႆး  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁူႈ   Strawberry ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်းမႂ်ႇ  ။  

- Subscription -

ၸၢႆးၶွၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၽုၵ်ႇသေတႃ့ လႆႈၶိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းမၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၼမ့်တွၼ်းသင်။ လႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ့်ၵူၺ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈသမ့် ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းပႆႇၽုၵ်ႇၶၼ်ယႃႈယႃၽုၼ်ႇမၼ်း ပေႃးၶိုၼ်ႈဝႆ့ယဝ့်။ ယွၼ့်ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းလႄႈ သင်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆ။ တေၶၢႆလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈ ယင်းဢမ်ႇႁူ့ မိူၼ်ၸိူင့် ၸၢမ်းၵၢမ်ႇၵူၺ်းယဝ့် ပေႃးၽုၵ်ႇၵေႃႈ။ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းသင်ယဝ့်လႄႈ လိူဝ် သေၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆ့”- ဝႃႈၼႆ။

 ၶၼ်ၽုၼ်ႇ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ   ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈသုင်  ၶူဝ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သမ့် ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆ ။  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း  ပဵၼ်ဢၼ်တုမ့်ယွၼ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးပႃး ။

“မိူဝ်ႈပီဢွၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပႆႇပဵၼ်ၼၼ့် လႆႈၶၢႆလီၶႃႈဢေႃႈ ။ လႆႈၸူ့ႁွမ်တွမ်လႆႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ၼႆ့။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ့် ယႃႇ ဝႃႈတေလႆႈၸူ့လႃႈ  ဢၼ်ၸၢႆႇၵူၺ်းသမ့်ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႃးယဝ့်။ လႆႈမႃးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢႆႇၸွမ်းပေႃးဢမ်ႇၵုမ်ႇ။ ႁႅင်းႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ့် ၸႂ်တူၵ်း ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၼႆ့သေ ဢမ်ႇၶၢႆလႆႈ ပိူၼ်ႈမႃးႁပ့်သိုဝ့်ၵေႃႈ တဵၵ်းၶၼ်မၼ်းႁႅင်းၼႃႇ”- ၸၢႆးၶွၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ မၢၵ်ႇႁူႈ ၶၢႆၸူးဝဵင်းလိူဝ်ႇ ထိုင်တႃႈၵုင်ႈ ၊ သူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ယွၼ့်ဝႃႈ မၢၵ်ႇႁူႈၼႆ့ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်မီးထၢတ်ႈသူမ်ႈ Vitamin C လႄႈ လီတေႃႇပၢႆးယူႇ လီ ၊ ၵူၼ်းသူင်ၵၼ်သိုဝ်ႉၵိၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵိၼ်ဢိမ်ႇတွင့် ပႃးလႆႈထႅင်ႈလႄႈ  ၸဝ်ႈသူၼ်သူင်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇႁူႈၶၢႆ  ပဵၼ်ငိုၼ်း ၶဝ်ႈ  ၼႃးႁိူၼ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း