Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ မီး 560 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 566 ၵေႃ့ လူ့တၢႆ 16 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။

Photo LM Ntu-ႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ၼႆ့ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း တင်းမူတ်း 566 ၵေႃ့၊ လူ့တၢႆ 16 ၵေႃ့၊ ယႃၶႅၼ်း 420 ၵေႃ့လႄႈ တိုၵ့်ယူတ်းယႃ 129 ၵေႃ့ ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၽူႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 တင်းမိူဝ်ႈၼႆ့ ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် ပႆႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈတႄ့ ယဵၼ်ဝႆ့ၶႃႈဢေႃႈ ရူတ့်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇတႄ့ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့် မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2021 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ့်တူႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ့်ၶၢႆၸၢႆႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ၵၢတ်ႇလူင်တႄ့ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆ့ၶိုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။ ၵၢတ်ႇၽၵ်း ၶဵဝ်သမ့် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ထိုင် 8 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီ့သင်ႇ  ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မီးၼႆၼၼ့်ၶႃႈ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသိုဝ့် ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸုမ်းတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းပရႁိတ ၼမ့်တူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ့်တူႈၼႆ့ လႆႈပိၵ့်ဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/7/2021 ၼၼ့်သေ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လႆႈဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း