Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၸုမ်းပရႁိတၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသူင်ႇႁူင်းယႃတီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း လႂ် ၶႂ်ႈဝႃႈတိတ်းၸပ်း 100 ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး 100 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ် တေၶိုၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ။ သဵင်ႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ႁႃၵိၼ်သင်ၵေႃႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ႁဵတ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ တေတိတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၽႄႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 3,790 ၵေႃႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ လူႉ တၢႆ 211 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 2,457 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ လူႉ တၢႆ မွၵ်ႈ 60 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉတႄႉ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 1,144 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ  မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 50 ပၢႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပႃးတင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 1600 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးၵႂႃႇ 1,000 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 59 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ လူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပႆႇပႃး ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်မူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ မီးဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်ယဝ်ႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင်ၶိုၼ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ တႄႇဢဝ်တၢင်းပဵၼ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဝၼ်း တီႈ 27/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းပဵၼ် 383,514 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃဝႆႉ 56,712 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 311,952 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 14,850 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုလ်း Covid – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း