Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေတီႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်သဵင် Silent Strike၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 43  ပီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ဢူးၵျေႃႇတူႇ ဢႃယု 43 ပီ ယူႇပွၵ်ႉၽယႃးၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ပူၵ်းတုင်းသီလမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၸုမ်း Team Black X  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူၵ်းတုင်းသီလမ် ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်း ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း မႃးၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်  ၺႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းဢဝ်ၵႃးလမ်းၽႃႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လၢႆလၢႆတီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၺႃးပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂၼ်းၵႅတ်ႉသ်လႄႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇယၢင်...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပလိၵ်ႈဢဝ်ႁႅင်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆသၢႆ သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈဢမ်ႇႁၢမ်ႈႁႄႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2021 ၵေႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸုမ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ပလိၵ်ႈဢဝ်ႁႅင်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇ  ထွႆထွၼ် - ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်တေႃႇပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း။ ဢွၵ်ႇလၢႆသၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ၊ သၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပလိၵ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းမႃးပႂ်ႉဝႆႉယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း...

ပလိၵ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈၵႂႃႇ 30 ပၢႆ

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁိမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမႃႉ ဝဵင်တူၼ်ႈတီး ၊ ၶဝ်ႈတီႉတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ် လႆႈၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2021 ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ် ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ် Moring...

မိူဝ်ႈၼႆႉပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်း လၢမ်းတီႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ် ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ   ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင် တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႂ်ၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပၢင်သူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021   ၸုမ်းသူတ်ႇမူၼ်းႁေႃးပထၢၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း    ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼင်ႈႁေႃး ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ တီႈဢၼ်ယၢမ်ႈႁေႃးၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇလွတ်ႈႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။   ၵူၼ်းမႃးႁေႃးပထၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး   ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ  သင်ဝႃႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ သူမႃးႁေႃးတီႈၼိူဝ်...

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး မီးသွင်ပၢင်

တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ပၢင် ပၢင်ၼိုင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸုမ်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၵၼ်တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 3 သေ ပႆတၢင်းထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင်မၢႆ 2 ၼႃႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး  ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်လိူဝ် ဝၼ်းၵဝ်ႇ ပႃးတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸႄႈဝဵင်း တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် တူၼ်ႈတီး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းယႆ...

ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆ ဝဵင်း တွႆႇမေႃႈတွႆႇၵၢၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် လၢႆလၢႆဝဵင်း တွႆႇမေႃႇ တွႆႇၵၢၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵမ်ၼမ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း တွႆႇမေႃႈတွႆႇဢၢင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႄႈၵူၼ်း NLD ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉတီႈတပ်ႉတိူင်း ယပၶတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ     မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁွင်ႉၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးဢိၵ်ႇ ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵႂႃႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ   တပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းယပၶ  တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။  ဝၢႆးလင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆတီႈလႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆး ပဵၼ်လၢႆတီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႄႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တီႈတူၼ်ႈတီး တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၸုမ်းၾၢႆႇမေႃယႃ ၽူႈၸွႆႈမေႃယႃ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တင်း ႁူင်းယႃလူင်မႄႈလႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီၵႂႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img