Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈလုမ်းၵဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

 ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုတ်ႇႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလူၺ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈ RDT Test Kit  ၵူတ်ႇထတ်း၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး ပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ လုမ်းၵဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (ပွၵ်ႉတိတ်ႉတေႃး) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တင်ႈတႄႇ  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 3...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸုပ်ႈ 3 ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႉ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ယူႇတီႈၸၢႆးလူင်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸုပ်ႈ 3 ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Dr....

NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ဢူး ဢိၼ်ထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP တေဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် UEC တီႈတူၼ်ႈတီး

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP ( Democratic Party  of National Politic) ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ တေဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img