Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 လိူၼ်လဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2,400 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း   2,490 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၾၢႆႇယူႇလီဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေလူင်း ၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ထိုင်ႁိူၼ်း ထိုင်ယေး  ။  ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်း  Stay At Home   ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ယင်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ယိပ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 1500 ပၢႆတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးႁိမ်း 70 ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉယိပ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇမႆႈၸႂ်  ၵူဝ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈ၊ ထိုင်တီႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈယိပ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်း  တူၼ်ႈတီး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း ဢေးတႃႇယႃႇ ပႂ်ႉသမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ

တႃႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉ ပေႃးသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ  ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်းသေ ၵူၼ်းမႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း တီႈတူၼ်ႈတီး တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႃးပျႃး ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႃးပျႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉၵျွင်း ၵျီးသူႉ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်   ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 58 ပီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ သၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ/ ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ တူၼ်ႈတီး

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ တူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉရတၼႃႇသီႇရိ ႁိမ်းၸမ် ယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ   ။ ၵူၼ်း တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးသၢႆႊ တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ GTC ၼီးပိင်ႇၺႃႇ ဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ တီႈမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် GTC ၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈႁၵ်းလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း 10 ၵေႃႉ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်း တႆး 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉလႄႈ ႁၵ်ႉလင်ၼိူဝ် ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸမ်တူဝ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းဢၼ်မီးတီႈ   ပွၵ်ႉမေႇၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။  ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် ယွၼ်ႉမႄႈဝၢၼ်ႈ/ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း  ပဵၼ်ၻလၢၼ်ႇ လၵ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ထိုင်တီႈၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉမေႇၽိဝ်ႇ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးတူၵ်းၸႂ် ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ပႆႇတႅၵ်ႇ

တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၵၢင်တၢင်း ယင်းပႆႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉမိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သေႇတဝုၼ်ႇလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၶႂႃႇၺဵဝ်ႇ ၶွႆႈၵၼ် ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢၼ်ႉ သလွင်း PSI

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလူင်း သလွင်း PSI   ယွၼ်ႉၵူဝ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်သေတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်ႈၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2021 ပဵၼ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်းၼမ်ႉမူၼ်ႈၵျေႃႇ။  ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုတ်ႉ ၸိုင်ႈ မိူင်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img