Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။

Photo by – Namhsen News/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ သၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းမႃးတႄႉ မီးၵူၼ်းႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈသေလႄႈတႅၵ်ႇ ။ ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ႁၼ်လီၸွမ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇမႃးၼႂ်းၵႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ သွင်လမ်းလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၶူဝ် မၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇ မႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး လၢႆလၢႆပိူင်သေ ဢွၵ်ႇၼႄမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸွမ်းယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈၶမ်ႈ  ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉၵူၺ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ တၢင်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း