Tuesday, June 25, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးသၢႆႊ တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ GTC ၼီးပိင်ႇၺႃႇ ဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

Photo CJ/ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ တူၼ်ႈတီး တီႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

တီႈမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် GTC ၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၽွင်းသူင်ႇ  ႁူင်းယႃ လူႉတၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸၼ်ႉၸွမ်မႃး ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉသေ  ၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇပႂ်ႉ။  တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႉ ၸဵမ်ၸွမ်း တင်း ၼွၵ်ႈဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းဝၢင်း ၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ် ပေႃးၼမ် တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတင်းၼွၵ်ႈယင်းဢမ်ႇၵၢႆၸမ်လႆႈၶႃႈလူး  ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးသၢႆႊ  ယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

“တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸွမ်းသၢမ်ယႅၵ်ႈ သီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ မူၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းတိုၵ်းသုင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၼွၼ်းၸွမ်းတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တဵမ် 100 ဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈ ဝႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵူႈဝၼ်းၵူႈၶမ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း