Monday, May 20, 2024

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈႁၵ်းလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း 10 ၵေႃႉ

Must read

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်း တႆး 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉလႄႈ ႁၵ်ႉလင်ၼိူဝ် ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး။

Photo : ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ၽူႈႁၵ်းလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈမီး သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလူႉလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၵ်းလင်ၼိူဝ် ၶူးသွၼ်/ မေႃ သွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ – “ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈယူႇၵႆ ၵူၼ်းႁၵ်ႉလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ႁၵ်းလင် 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ၊ ၽူႈမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉလႄႈ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆၸဵတ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလူႉ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၵ်းလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ တၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢပ်ႇၼႄးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း လုၵ်ႉ ႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး မတ်ႉတႃ 505 (က) မႃးၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း