Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢၼ်ႉ သလွင်း PSI

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလူင်း သလွင်း PSI   ယွၼ်ႉၵူဝ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်သေတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်း လူင်းသလွင်း PSI ဢၼ်ပဵၼ်ပၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ 2 ထတ်း တိတ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းၼႆႉ ပူတ်းလူင်းၵၼ်တင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ တူၺ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ပေႃးပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၼ်သမ်ႉ တေၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးယႃႉမႃးသုၵ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၼႆႉမႃး PSI Satellite Myanmar ၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ Mizzima တင်း DVB ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသေ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်မျႃႉဝတီႇ မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းတၢင် ၼႄၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် PSI သလွင်းၼႆႉ တူၺ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လႆႈတူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတူၺ်းယဝ်ႉ။ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃးမႃးၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတူၺ်း ၼႆႉ”-  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇလၢႆလႆၢဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ပူတ်းပၢၼ်ႉသလွင်းၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈမီးဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊ ၼႅတ်ႊၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မၢင်ၵေႃႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇထွမ်ႇဢွမ်လူမ်း ရေႇတီႇယူဝ်ႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း