Tuesday, June 18, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉပတ်းပိုၼ်ႉ

Must read

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022- 2023 တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်တုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ
Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ လၢႆးၶႃႈ/ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19 – 27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶ ၸိုင်ႈတႆး တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 39 တိူၵ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇမိူင်းတႆး 35 တိူၵ်ႈ သင်ႇၶ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈ တွပ်ႇလိၵ်ႈမီး 12,000 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တေမီး 35 တိူၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီး 12,000 တူၼ်။ ပီၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇထႅင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းတေမီး 39 တိူၵ်ႈ။ တေတွပ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် မူတ်းမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၼႆႉ တေတွပ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းမူတ်း ။ ၶေႃႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်းသေ သူင်ႇၸူး တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇ တင်းမူတ်း မီး 4 ၸၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပီၼိုင်ႈ ပီသွင် ပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး 2 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ် တွပ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၶေႃႈထၢမ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း တီႈလဵဝ်သေ ၸႅၵ်ႇလူင်းၵႂႃႇ။ ပီၼႆႉ ပၢင်ထတ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ပီၼိုင်ႈတႄႉ တေယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေထတ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူင်ႇဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ထတ်းၵႂႃႇ”- ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇပႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်တိသတ်ထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ တူင်ႇဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်။

ဝၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်ၵၼ်မႃး တင်းမူတ်း။ ၸဵမ်ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022 – 2023 ၼႆႉ တေတႄႇတွပ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 4 မူင်း တေပဵၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပီၼိုင်ႈပီသွင်ပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ ဝိၶျုးသမ်ႉ တေပဵၼ် ဝိၼယ။ ဝၼ်းတီႈ 20 သမ်ႉ တေပဵၼ်ၸၼ်ႉ ငဝ်ႈပီၼိုင်ႈပီႈသွင်ပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျုး ပဵၼ်သုတ်ႈတၢၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21 ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီၼိုင်ႈပီသွင်ပီ သၢမ် လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျုး လိၵ်ႈတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 22 ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီၼိုင်ႈပီသွင်ပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျႃး ၽႃႇသႃႇ English ။ ဝၼ်းတီႈ 23 ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီၼိုင်ႈပီသွင်ပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ ပၢႆးၼပ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 24 ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျုး လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသွင်ပီသၢမ်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျုး ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25 ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသွင် တေပဵၼ်ဝိၶျုး လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသၢမ်တင်း ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ် ဝိၶျုးပႃႇလိ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသၢမ်တင်း ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျုး ဢၽိထမ်ႇမႃႇလႄႈ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝၼ်းတီႈ 27 သမ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသၢမ်တင်း ၸၼ်ႉၵၢင်ပီၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ဝိၶျုး လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးသင်ႇၶ ၶဝ်ႈတွပ်ႈမွၵ်ႈ 9,000 တူၼ်။ ပီၼႆႉ မီး 12,000 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း