Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ် 7 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်း PDF ၼႆသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၺွပ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၸွမ်း PDF ၼႆသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉ ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇၶဝ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးၶိုၼ်း။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 သမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၵႂၢႆးတၢႆတူဝ်ၼိုင်ႈ (ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ)ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉသွၵ်ႈတဝ်ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်။ တႃႇလင်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သုမ်း ၵႂႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပၢႆ။ ၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ။ တႃႇ 2 လင်သမ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းၶိုၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းသုင်းသွမ်း ၵွင်းမူး ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇလူႉၵွႆၼမ်။ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉဝႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်း PDF မႃးယူႇဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/1/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇထိုင် 31/12/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ၼႆသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်း PDF တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တီႈပၢင်တိုၵ်းၸိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ လႄႈတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈတီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း