Wednesday, April 24, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးႁႃၵၢၼ် တၢႆ

Must read

  ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ထဵင်မေႃးတင်းၼၢႆးၼႃႈ ပွႆးၸႃး ႁႃၵၢၼ် ၊  ၶႃႈႁႅမ်ၼၢႆးၼႃႈတၢႆ။

ၼၢႆးၼႃႈ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မီးဢႃယု 23 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်း ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈတေႁႃပၼ်ၵၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းႁႃၵၢၼ်ၼၼ်ႉမႃးယွၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်း။ ထိုင်တီႈ ပဵၼ်သူပ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းႁႃၵၢၼ်တၢႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ယဵတ်ႈႁွင်ႈဝႆ့ တီႈတိူၵ်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ ၸၼ့် 2 ႁွင်ႈ 231 ဢၼ်မီးၼႂ်းၵိဝ်ႇ(သွႆး)ထဵတ်ႊသပၢၼ်ႊပၢင်ပူ ဢိူင်ႇပၢင်ပူမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႊတွၼ်ႊသမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Thaipost ဢွၵ်ႇဝႆ့။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသိုပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ထိုင်တီႈတီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပူၼ့်ပႅၼ် တင်းမူတ်းမီး 4 ၵေႃ့။ ၼႂ်း 4 ၵေႃ့ၼၼ့် (1) သူၺ်ႇၼွင်ႇ ဢႃယု 24 ပီ (2) ၸိၼ်ႇမိၼ်းဢူး ဢႃယု 26 ပီ (3) လႃ့မိၼ်းတူႇ ဢႃယု 20 ပီ (4) ပၢႆႇသူဝ်း ဢႃယု 20 ပီ တင်းသဵင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

တီႈဢၼ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၼၢႆးၼႃႈ ပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်း သိူင်ႇဝႆ့ၼၼ့် ပဵၼ်ႁွင်ႈၶွင် သူၺ်ႇၼွင်ႇ။ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃ့ၼႆ့ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ႁွင့်ၼၢႆးၼႃႈ မႃးတီႈႁွင်ႈသေ ၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သူၺ်ႇၼွင်ႇ ၵေႃ့ဢၼ်တႅင်းၼၢႆးၼႃႈၼၼ့် လၢတ်ႈဝႃႈ- “  ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်ႁႅမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ယွၼ်းငိုၼ်းဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃ့ ၶႃႈၸၢင်ႈမၼ်း ႁႃၵၢၼ်ဝႆ့ (10500 ဝၢတ်ႇ ) ၼၼ့်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ယွၼ့်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇႁေ သမ့်ဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်သင်မႃး လႄႈ ယွၼ်းၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မၼ်းသမ့်ဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ၸင်ႇၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်ႁေ ထိုင်တီႈ ပူၼ့်တိၼ်ပူၼ့်မိုဝ်းၸိူင့်ၼႆဢေႃႈ။ၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁႅမ်မၼ်းတၢႆယဝ့်ၵေႃႈ  ဢွၼ်ၵၼ်လၢင့်မိုဝ်းသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈ ပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းပူၼ့်ပႅၼ်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈရယွင်ႊလႄႈ တီႈပၢင်ၽလီႊ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးသူ့ လုၵ်ႈၸုမ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ် 4 ၵေႃ့ၼၼ့် လႅပ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၼႆ့ ပႆႇႁိုင်။ တႃႇလႆႈၵၢၼ်ၼၼ့် ၶဝ်သမ့် တေၸၢင်ႈ ၼၢႆးၼႃႈ ပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်းႁဵတ်းၼႆၼေႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼၢႆးၼႃႈသမ့်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၵေႃႈ သမ့်ဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်သင်လႄႈ ၸင်ႇၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇပဵၼ်ၼႆမႃးၼၼ့်ယဝ့်။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄ့ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇႁႃၵၢၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈတႄ့ ယႃႇဢဝ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆၸိူင့်ၼႆ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ့်မႃး မိူင်းထႆးၼႆ့ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းမီးတွင်းသင် ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း