Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးတူၵ်းၸႂ် ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ပႆႇတႅၵ်ႇ

Must read

တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၵၢင်တၢင်း ယင်းပႆႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉမိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။

Image: CJ/ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သေႇတဝုၼ်ႇလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၶႂႃႇၺဵဝ်ႇ ၶွႆႈၵၼ်   ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

- Subscription -

ၵူၼ်း တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ႁၼ်ပလိၵ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႈယွမ်ႇၼၼ်ႉ ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ လွင်ႈတႅၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈၶဝ် ပႆႇလႆႈႁူႉလီၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉဝႃႈ တႅၵ်ႇယဝ်ႉ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉဝႃႈ ပႆႇတႅၵ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်ၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ တီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈထပ်း ၵၼ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 5 လမ်းၼႆႉ ပၼ်ႇထဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းယွမ်ႇၼၼ်ႉတင်းႁိုင်ၶႃႈဢေႃႈ၊ မၢၵ်ႇဢၼ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၶဝ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ၵေႃႈ ၸင်ႈပဵၼ်လႆႈ မၢၵ်ႇမဵဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇၼႂ်းသိုၵ်းၸႂ်ႉ တိုဝ်းၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း