Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈ- ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉ႞

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းမိူၵ်ႈလိူင်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 တီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 7 မူင်း – 8 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဵတ်းသိုၵ်းမုတ်း လူမ်ႇယိုဝ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် – ၵွင်းယၢဝ်း၊  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ မိူဝ်းတၢႆတီႈ ႁူင်းယႃသိုၵ်း ၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင်သေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇတၢင်း လွႆငိုၼ်း ၵုင်းမူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူမ်ႇယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ။

“ဢၼ်မႃးလူမ်ႇယိုဝ်းၼႆႉ ပႃး ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး သၢမ်ၾၢႆႇ သၢမ်ငႃး တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးယူႇထုင်ႉၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၶဝ် ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇၵႂႃႇ ၼမ်ႉၸၢင်ႈ သေ မိူဝ်းတၢႆတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ” – ၼႆ ၽူႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လႄႈဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်တၢင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်း RCSS လူမ်ႇယိုဝ်း တၢင်းၼွင်တဝ်း-မိူင်းလိုမ်း ၾၢႆႇတႂ်ႈ တႃႈသၢမ်ပူး လႄႈ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵမ်းၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉမႃး ၵူၼ်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉသေႇသေႇ ပဵၼ်သိုၵ်းမုတ်း သေ တုမ်ႇလေႃႇၺႃး ၵၼ်ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ သွင်မိတ်ႉၼိတ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ။ ယိုဝ်း ၵၼ်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သွင် ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် ၸီႉသင်ၶၢၼ်းႁွင်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၽဵဝ်ႈသိုၵ်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၾိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇ တၢင်းထုင်ႉၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉ၊ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေႉသွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း