Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ/ ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ တူၼ်ႈတီး

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ တူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉရတၼႃႇသီႇရိ ႁိမ်းၸမ် ယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ   ။

- Subscription -

ၵူၼ်း တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ သဵင် ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵတ်းဢဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈ လွတ်ႇၼမ်ႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ တူၼ်ႈတီးလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ  တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 2 ၵေႃႉ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း ဢိၼ်းဝ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ်  ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၵူႈတီႈၵူႈၵိဝ်ႇ ၼႆႉ မၢၵ်ႇသမ်ႉတႅၵ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶမ်ႈ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁိမ်းယေးငိုၼ်း၊ ၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵေႃႈ ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း