Friday, July 19, 2024

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 58 ပီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit to Owner-ႁၢင်ႈ လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပီႈ တၢၼ်းထုၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ မၼ်း  မီးတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်/ လိူတ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ  ၊ဝူၼ်ႉၼမ်ၶႃႈယူဝ်ႉ ဢဝ်လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈတူၼ်ႈတီးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ  ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႄႈ လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်းတင်း  မေးၼၢင်းမၼ်းပႃႈ သူၺ်ႇမျႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ယူတ်းယႃတူဝ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ လႆႈၵႂႃႇလူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Owner-ႁၢင်ႈ လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ

 လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ။  မၼ်းၸၢႆး ႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  မိူဝ်ႈပီ 2013 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ပႃး  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတႄႇဢဝ် 2014 မႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၸုမ်းၼုမ်ႇသၢႆဝၼ်း ၊ ပဵၼ်ပႃးၸဝ်ႈၶွင်လႅင်းၵႃး သူၺ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း