Saturday, July 20, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸမ်တူဝ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။

CJ/ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမေႇၽိဝ်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းဢၼ်မီးတီႈ   ပွၵ်ႉမေႇၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။  ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် ယွၼ်ႉမႄႈဝၢၼ်ႈ/ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း  ပဵၼ်ၻလၢၼ်ႇ လၵ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ထိုင်တီႈၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉမေႇၽိဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မႃးတီႉလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်းသင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။  ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း မႄႈဝၢၼ်ႈၶဝ် ပွင်ႇၸူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။   တေႃႈလဵဝ် တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ  တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇၽႂ်ၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း (မႄႈဝၢၼ်ႈ)ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၾၢင်ႉၼႃႇၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး  ၵေႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈ ဝၼ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လၢႆႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸွမ်းဢဝ်ၵႃး လၢမ်းၽႃႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း