Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵင်းတုင် 2 ၵေႃႉ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး 505 (က) မီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

Photo CJ/ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈ 505 (က)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ TV မျႃႉဝတီႇ ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) တင်းမူတ်း 20 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပႃးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး 505 (က) ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းသီ ၼူၼ်း (2)/ (အထက်တန်းသူနာပြု) ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်၊  တေႃႇဢဵၼ်ႊၵျလိၼ်ႊၼႃႊ(အထက်တန်းသူနာပြု) ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉ ပႃးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 10 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႉၶူင်း 2 ၵေႃႉ။  ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 10 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ ဢေႊရႃႇဝတီႊ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ပႃႇၵိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး 505 (က) ၼႆႉ ပႃးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵင်းတုင် 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတင်းသွင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း