Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း တီႈတူၼ်ႈတီး တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႃးပျႃး ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႃးပျႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉၵျွင်း ၵျီးသူႉ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်   ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈ မူတ်းသႂ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းတီႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶႃလူင်မၼ်းၼၢင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၶွမ်ႊပၼီႊလွင်ႈမူတ်းသႂ် “မူၺ်း တွင်ႇၵျီး” ။  ၽွင်းၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉတိုၵ်ႉပတ်းၽဵဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ႁၼ်မႅၼ်ႈထူင်ယၢင် သီလမ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယုၵ်ႉဢဝ်ထူင်လမ်ၼၼ်ႉထိုမ်ႈၵႂႃႇတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းထူင်လမ်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၼၢင်း။

ဝၢႆး  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၼမ်  ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လိူဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸၢင်ႈမႃးႁဵတ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း