Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၼ်ႉၸွမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉဢွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2023 – 2024 ၼႆႉသေ ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်း

ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (အဝေးသင်) ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (အဝေးသင်) လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂင်ၸႂ် တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၶဵင်ႇပၢင်ၶေႉၼမ်ႉၵႂၢမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈသူးထီႉ 1

 ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း ၾၢႆႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ  9th International English Contest တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူပ်ႊပူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်ႊဝၼ်ႊထီႉ 1 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ၼၵ်ႉမေႃတူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ2023 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ...

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး(သင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း) ၸုပ်ႈထိ 14။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/12/2022 ဝၼ်းတိတ့် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ သင်ၶတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၸုပ်ႈထိ 14 တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၻၵူင်ႇ 7 ၵေႃႉ

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး  ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ 6 ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၻၵူင်ႇ တိူင်း တႃႈၵုင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈပိုတ်ႇထူင် (Open...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 2 ၸဝ်ႈၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးသူင်ႇႁဵၼ်းတီႈ MBC, NKTC College တီႈမိူင်းထႆး 50 ပၢႆ  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ပၢႆ  သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ MBC, NKTC College မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး...

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၶူးလူင် ဢူးၵျေႃႇတူႇရ ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ်...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆတီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ပီ တၢႆဝႆႉတၢင်းလင်ၸၼ်ႉၸွမ် ၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆႁိုဝ် တၢႆယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ တီႈ တၢင်းလင်ၸၼ်ႉၸွမ် ၾၢႆႇပၢႆး မေႃယႃ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းတေႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ မီး 40 တူၼ်/ ၵေႃႉ

ပီ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး မီး 40 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈပိူင်သွၼ်ဢၼ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ်

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းလၢႆ ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇတေ ၵုမ်းၵႅဝ် ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်  ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းမူတ်း ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၼၼ်ႉလႃးလႃး၊ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းဢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆသေ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵႂႃႇၶဝ်ထႅဝ် ထွၼ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ KBZ မၢႆ 1 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း၊ တင်ႈတႄႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 33 ပီ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈႁူင်းသဝ်း ၼၢၼ်းဝတီႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်မိတ်ႉၸမ်ႈသေၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၵ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၽွင်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 33 ၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img