Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ။

ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆ့ ။

- Subscription -
ပၢင်ၵႅဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၼမ်ႊၸတ်ႊၼႂ်ႊပီ 2023 ၼႆႉ

ၽူႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၢင်းယူ့လႅင်ႇတိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆ့ၼႆ့ ႁဝ်းမႃးသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ့်ဢေႃႈ။ႁဝ်းတိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ့်ၼၼ့်ယဝ့်။သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၶဝ် ယွမ်းႁပ့်ၼႆတႄ့ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႁူမ်ႇတူမ်းပၼ် တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းလိူင်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵူၺ်းယဝ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႆ့ ၼၢင်းယူ့လႅင်ႇတိၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Justice Movement For Community – Innlay မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်။ဝၢႆးၼၼ့် ၼၢင်းမူဝ့်မူဝ့်(WLB)၊ မေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မိၼ်းတေ့ ၊ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းၸေႃႇ(လူ့ပွင်ႇတိတ့်)၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶုၼ်ႇဢူး ၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၵုမ် ၼႂ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၼႆ့။

ၽူႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၢင်းယူ့လႅင်ႇတိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ တီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေ့ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ2020 ၼၼ့်သေ ထိုင်ႁၢၼ့်ထိုင်ယၢမ်းၼႆ့။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ့်ဝႃႈ တေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ ဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇလႄႈ ၸင်ႇမႃး သၢၼ်ၶတ်းႁဵတ်းၼႆ ၶႃႈယဝ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶုၼ်ႇဢူး လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၼႆ့ၵႂႃႇဝႃႈ -“ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄ့ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵႄႈပၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ယဝ့်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼိူဝ်တၢင်းသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈဢွၵ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေတိုၵ်းတေႃးမႃးၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ။ဢၼ်ႁဵတ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆ့တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ့်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃၼႃႇယဝ့် ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈဝႆ့ၸႂ်ၵႅၼ်ႇသေ သိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ(Anti-Sham Election Campaign)) တီႈၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇၼႆ့  ယူႇတီႈၸုမ်း GSCN ၊ WLB ၊ GSC ၶဝ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈယၢမ်းၶမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း