Wednesday, June 19, 2024

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉဢွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2023 – 2024 ၼႆႉသေ ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/12/2023 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈႁဝ်းၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ၸၼ်ႉၸွမ် တၢင်ႇတီႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇၸၼ်ႉၸွမ် တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ ၼႆဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း  ၶၢႆႉၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင်။ မၢင်ၸိူဝ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၼ်ႉလႂ် ၶဝ်ႁႂ်ႈၶၢႆႉမူတ်း ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် တိုၵ်ႉပၼ်ႇၵၢၼ်လႆႈလီယူႇၼႆလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ပိုတ်ႇသွၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း တိုၵ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ ၸိူင်ႉ ၼႆ ပႆႇသင်ႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထူဝ်းၾူၼ်းလၢတ်ႈဢဝ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈ ဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းၶၢႆႉပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵေႃႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၶိုၼ်ႈတေႃႇပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈ” – လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႂ်ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပီၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇသင်ႇၶၢႆႉ ဢွင်ႈတီႈႁဵၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႆႈသဵင်ႈၼမ်လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇယူႇသဝ်းတၢင်ႇဝဵင်း။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇတေလုၵ်ႉ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉသေ တေ ၵႂႃႇ ႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်းတႄႉ ယၢပ်ႇဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၶၼ်ၵုၼ်ႇ တႃႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵႃႈၼႃႇ။ တီႈယူႇတီႈၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇၶၢတ်ႈယူႇမူတ်းလႄႈ တေသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼႆပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ႇၵၢၼ်လႆႈလီ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇႁဵတ်း CDM ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႂ်ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း