Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး။

ဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆလူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆလူႉၵွႆ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ႁဝ်း ၶႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶၢင် ၼၼ်ႉ တႄႉ ပႆႇႁူႉ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃယူႇ။ လွင်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တင်းသွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/12/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇတၢင်းလႂ်သေ ယိုဝ်းမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 1 သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈ ဢႅဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်ဢေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တူႈယဵၼ်၊ ထႅင်ႉၼမ်ႉ (ထၢင်ၼမ်ႉ)၊ မၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွႆမူတ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸႂ်ႉၶၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ မီးၼမ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၸႂ်ႉပၢႆႈၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ယူႇၸမ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈ ၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ႁူႉဝႃႈ တိုၼ်းမီးယူႇယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ”- ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ မွၵ်ႈ 6 လုၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း