Tuesday, June 25, 2024

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းတေႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ မီး 40 တူၼ်/ ၵေႃႉ

Must read

ပီ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး မီး 40 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ။

Photo: Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ မိူင်းၵွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈပီ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ 35 တူၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 40 တူၼ်/ ၵေႃႉ တေႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုထယႃး ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သူရိယ ႁူဝ်ၼႃႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၸုပ်ႈ 18 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ ၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸၢႆးယိင်း ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမႃး တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ မီး 40 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး 2 ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ႁႅင်းသေ ဢမ်ႇပေႃးမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ် ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်းၼမ်မႃး၊   ပဵၼ်ပီႇတိႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸၢႆး/ ယိင်း ဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပီ 2022 ၼႆႉ  ၸၼ်ႉ M.A 3 တူၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉ B.A ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2022  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ၼႆႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁုပ်ႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈသင်ႇၶတႆး  လႆႈႁပ်ႉၵဵပ်းဝႆႉတႄႉ တႄႇဢဝ် ပီ 2005 တေႃႇထိုင် ပီ 2022 ၼႆႉ မီး 417 တူၼ်/ ၵေႃႉ- ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁုပ်ႈသဵၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်း မီး 173 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉ Ph.D မီး 5 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉ M.A 34 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉ B.A လိုဝ်ႈဝႆႉ 39 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၊ B.A ပီ (4) မီး 28 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ B.A ပီ (3) မီး 46 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ B.A ပီ (2) 17 တူၼ်/ ၵေႃႉ လႄႈ  B.A ပီ (1) 4 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း