Wednesday, April 17, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်း

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (အဝေးသင်) ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (အဝေးသင်) လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂင်ၸႂ် တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝႆႉဢေႃႈ။လိၵ်ႈၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵၼ်းဝႆႉယူႇဢေႃႈ။သမ်ႉမီးမႃးထႅင်ႈ ပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃထႅင်ႈလႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇတူၺ်းလိၵ်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝႆႉ  တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းဢိုတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈသင် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈသင် လူၺ်ႈဢမ်ႇတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေ လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၊သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း (ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ)။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈယိပ်းမိတ်ႈ ယိပ်းလႅဝ်း ယိပ်းၵၢၼ်ႈၾႆး။ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ပိၵ်ႉၶႂၢင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ။

 သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးသုၼ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူႈတီႈ ၵူႈၶၢဝ်း။ တေထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်မႂ်ႇ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း