Wednesday, April 24, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ2023 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
Photo SHAN-ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၵႃလီႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2022

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်တီႈ(23)လိူၼ်Jan ပီ2023 ၼႆႉၶႃႈၼႃ မိူဝ်ႈၵူႈပီတႄႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းလိူၼ် Mayၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လိူၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်း သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ်လႄႈသင်ၼႆ ပႃးၸဵမ်လၢႆလၢႆမဵဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈသေပိူၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆလႄႈ ပီၼႆႉတႄႉ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉဢေႃႈ လႄႈပီၼႃႈ ပီလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ တေၸတ်းၼႂ်း လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆႉၵႂႃႇၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN-ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၵႃလီႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2022

တီႈၼႂ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵေႃႈလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ တေၸတ်းပႃးပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် ၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ(1)ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးသေ ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် တၢင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵူႈဝဵင်းဝဵင်း တီႈဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈၼေႃႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇပီၵၢႆသေ   ပီၼႆႉတႄႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။  တေဢုပ်ႇၵုမ်ပႃး ၸိူဝ်းဢၼ်တေၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁေ၊ တႃႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ် လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼႆ တေၸွႆႈ ၵၼ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးမၼ်းၵႂႃႇၼႆ တေမီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈၼႃ ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo SHAN-ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၵႃလီႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2022

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၵႃလီႉၼႆႉ  တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈပီ(2017)။ ႁပ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆသဵၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း သွၼ်ပၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ပိုၼ်း၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ လၢႆပၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ယဝ်ႉတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးယဝ်ႉၼႆႉၸိုင်ႈ ယင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရၢတ်ႉသျႃႉၽတ်း ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီပၢႆ တေႃႇထိုင်ႁႂ်ႈပေႃး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (BA) ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း