Thursday, May 30, 2024

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

Must read

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။

Photo: ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ်/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1/6/2022

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၶူးလူင် ဢူးၵျေႃႇတူႇရ ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈ လဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်းၶူးသွၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ လွင်ႈတေဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပူင်သွၼ် ၼႂ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီၼိုင်ႈၼႆႉ တေပူင်သွၼ်သင်၊ ပီသွင်တင်း ပီသၢမ် သမ်ႉ တေပူင်သွၼ်သင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႇပူင်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသႂ်ႇပႃးလွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈ ၼုင်ႈဝႆ၊ လွၵ်းလၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်း၊ ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်၊ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႆး မူတ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၶူးသွၼ် တႃႇ 2 ၵေႃႉ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆး ႁူႉပိုၼ်းတႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸုမ်ႈ ၶူးဝႆႉ သေဢၼ်ဢၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၶဝ်သေ သူင်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈၼၼ်ႈ တႃႇပူင်သွၼ် လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ သင်ပဵၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵႂႃႇပူင်သွၼ် ပဵၼ်ၶူးဝႆႉၼႆ ယိုင်းၶႅၼ်းလီ သင်ၽူႈလႂ် သူၼ်ၸႂ်ပႃးၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ မႃးတီႈၶႃႈ ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈ”- ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉထႅင်ႈ တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ယၢင်းလႅင်၊ ၶၢင် လႄႈ ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယိူင်းဢၢၼ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တေဢမ်ႇႁၢႆဝၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး တေသိုပ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈမၢၼ်ႇၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးလူလၢႆ ၼိူဝ်ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း ၸႃႉလိူဝ်ႇၸႃႉလႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တႃႇတႆး ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်”- ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၾိင်ႈငႄႈတႆးယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၾိင်ႈငႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း၊ ထၼု၊ တွင်ႇလိူဝ်းလႄႈ ဢၢင်း သႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေလႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၾိင်ႈငႄႈၽႂ်မၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း