Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၼ်ႉၸွမ်

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ 2 ဝၼ်း

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ/ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ   တွၼ်ႈတႃႇသင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႊၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်း ထႃး ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28-29/11/2020 ဝၼ်းသဝ် - ဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ပီ 2020 ၼႆႉ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ

သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တင်းမူတ်းမီး 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12-13/12/2020 ၼႆႉ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img