Sunday, July 14, 2024

ပီ 2020 ၼႆႉ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ

Must read

သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တင်းမူတ်းမီး 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး သင်ၶတႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊ ၵွၼ်ႊဢယုတ်ထႃးယႃး ပီ 2019

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12-13/12/2020 ၼႆႉ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A 3 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉ B.A 58 တူၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊ ၵွၼ်ႊ  ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီ 2020 ၼႆႉ သင်ၶတႆး ဢၼ်တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တင်းမူတ်း မီးသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ 66 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇ 23 တူၼ်သမ်ႉ ၵႂႃႇသိုပ်ႇ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A တီႈမိူင်းတႆးၵေႃႈမီး၊ တီႈသီႇႁူဝ်ၵေႃႈမီးဝႆႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉ 43 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႆႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ  ၸွင်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ တေမႃးႁပ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ တႄႉဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A လႄႈ Ph.D ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေ ၸတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃ၊ လိူၼ်ႁူၵ်းတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ။ ပီၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈၶၢႆႉမႃး ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 2 မူင်းဝၢႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ႁူမ် ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ တေႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၽူႈႁပ်ႉ လႆႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢွင်ႈတီႈတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် Zone B ၸၼ်ႉ 1 ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊ ၵွၼ်ႊ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ပီ 2020 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်လႆႈႁူႉဝႆႉတႄႉ သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းၸၼ်ႉ B.A, M.A လႄႈ Ph.D   တင်းမူတ်းမီး 186 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း