Wednesday, July 17, 2024

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ 2 ဝၼ်း

Must read

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ/ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ   တွၼ်ႈတႃႇသင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႊၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်း ထႃး ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28-29/11/2020 ဝၼ်းသဝ် – ဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈသင်ၶ တႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ/ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁွင်ႈႁဵၼ်း D – 519 ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႊၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယူႇတီႈၸဝ်းႁဝ်း ၶဝ်သေ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း  ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းသွၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ် လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ/ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၸၢႆးယီႈၽူင်း ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ/ ၶၢဝ်ႇ ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  တေပူင်သွၼ်ပၼ်။

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးသင်ၶတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 30 တူၼ်   ၵူၼ်းႁိူၼ်း 15 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈ ႁပ်ႉႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆၽူႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း