Tuesday, June 25, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈပိူင်သွၼ်ဢၼ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ်

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းလၢႆ ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇတေ ၵုမ်းၵႅဝ် ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

Image: CJ/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်  ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းမူတ်း ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၼၼ်ႉလႃးလႃး၊ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းဢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေပူင်သွၼ်ပၼ်။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းတုင်  ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယွၼ်ႉၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းၶဝ် တဵၵ်းတဵင် ၵမ်ၵိၼ်း ၵျွင်းသြႃႇ/ သြႃႇမၶဝ် လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵျွင်းသြႃႇ/သြႃႇမၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၵူမ်ႈၼွမ်းယွမ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ –  ပၢႆပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်ၶေႃႈမုလ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄ  ဢႃႇၼႃႇ သေ တဵၵ်းၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ၼႆၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူဝ်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းသူၼ်းထိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်းယႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ဝၼ်းတီႈ 5/5//2021 ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၶူး မႁႃႇ၊ ပႃႇရၵူႇ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ပီလိုၼ်းသုတ်း ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ် ၶွမ်ႊမတီႊတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – တေဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်း ၸၼ်ႉၶူး ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵႅဝ် ၸတ်းမွပ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း