Saturday, June 15, 2024

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

Must read

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 33 ပီ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈႁူင်းသဝ်း ၼၢၼ်းဝတီႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်မိတ်ႉၸမ်ႈသေၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၵ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်ဝႆႉပဵၼ်တီႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၽွင်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 33 ၼၼ်ႉ ဝႆႈၽြႃးယူႇၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈၶဝ်ႈႁွင်ႈမၼ်းၼၢင်းမႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။

- Subscription -

ပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပႆႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၶႃႈၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၼၢင်းယိင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပိုတ်ႇဢမု ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၺႃးမိတ်ႈၸမ်ႈသေ ၵၼ်ႉၸၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ-မႄႈသွတ်ႇသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ တိုၵ်ႉမႃးၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးလင် ၵူၼ်းႁၢႆႉၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉသေဢွၵ်ႇႁွင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇႁွင်ႉၵူၼ်းၶၢင်ႈႁွင်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၼၢင်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈၼင်ႇ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉယူႇၼႆႉ ယင်းထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ယူႇ။ ပဵၼ်ၵၼ်လီတူၵ်းၸႂ်၊ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇလီငိၼ်းလီထွမ်ႇသေဢိတ်းၶႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းၼႆ ၽဝႃႉၼၢင်းယိင်းၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈလမ်းလိုပ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉႁႂ်ႈလႆႈ ဝႆးဝႆး ၊ ႁႂ်ႈဝႆႉၼၵ်းပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈ Quarantine ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ဝႃႈၼၢင်းယိင်း ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂ်းသုၼ် Quarantine တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈငိၼ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလမ်းလိုပ်ႈႁႃၵူၼ်းႁၢႆႉဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ တူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတူၺ်းပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၢင်းယိင်း ၊ ႁႂ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 400 ပၢႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်သုတ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူတ်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းလႄႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆးသုတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း