Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်လူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင် 11/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႂ်းၸိုင်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈ တင်းဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ တဵင်ႉသျီႊၵျွၼ်ႊ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸမ်လိူၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈငၢႆႈ။...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၶၢတ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇထိုင် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ  ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယမ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ  ။  ၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉယဝ်ႉ ။ ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ...

လွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းလိူင်းလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ့်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁိုင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းၵွၼ်ႇ။   ၵူၼ်းၶိူဝ်း  ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းသေ မိူၼ်တေၸၢင်ႈဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်ႇသေႉၼေး...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢဝ်တရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး  တရူၼ်ႊမိၼ်ၶဝ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼၼ်ႉပဵၼ် တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ဢမတ - 346 ၊ ၶလယ - 41 လႄႈ ၶမယ 507  ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင် ငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်မႃး 3 ဝၼ်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉပၢႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵုၼ်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၵူၼ်းၵုၼ်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈသမ်ႉမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈၼေႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၵေႃႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၵေႃႈမၢတ်ႇ ဢၼ်တၢႆၵေႃႈတၢႆၶႃႈဢိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈၵူဝ်ၼႃႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။” မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 14 ၸုမ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း 1027 တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 14 ၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်ႇပီႇပီႇသီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼင်ႇၼႆ ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း၊...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵုၼ်လူင် ယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင် မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 143 ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီး 41 ၵေႃႉ ပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁဵင်

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလူမ်ႇယိုဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၽဵဝ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ႁိုဝ်  လုပ်ႈၶူၼ်ၶႄႇ ႁၵ်းငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 1 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉလႂ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတိုၵ်းၵဵၼ်ပႅတ်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉလႂ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁေႉ ႁၢမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၾၢႆႇလင်ၶမ်ႇပၼီႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃးၸူး ၼၼ်ႉလႂ်သေ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 27-10-2023 ၵၢင်ၼႂ် 6:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မူၵ်းသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်း   

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇ သဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img