Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႂ်းၸိုင်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈ တင်းဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 5/1/2024

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သဵင်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ငိၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈမိူင်းပႆႇလႅင်း ၼၼ်ႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ။ တီႈယူႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၵုမ်းလႆႈမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်းလႄႈ ၼႂ်းႁူင်းယႃလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းပၼ်ႇၵၢၼ်ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵုမ်းလႆႈပႃးမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“လႆႈဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၵုမ်းလႆႈမူတ်းယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉၶလယ 145 ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇယူႇ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၸူးတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆႇ။

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းလႄႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၼႆႉ သေ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်း သူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇတင်းၼမ် မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတၢင်းလႂ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း