Friday, May 31, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၶၢတ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇထိုင် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ  ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယမ်ႉ ။

ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇႁၢၵ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း – ၵူၼ်းၵႃႉလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတဵင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉတေႃႉၶၢမ်ႈၶူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၵႃႈၶၼ်သုင်

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ  ။  ၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉယဝ်ႉ ။ ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်သေ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၵေႃႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢဝ်ႇၵၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ။ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈမႃးတၢင်းလႂ် ။ ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ ၼိုင်ႈဢႅပ်ႇလႂ် လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် 15 ယႂၼ်ႊ (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6000 ပျႃး) ။ ႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ ၊ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ။ လႅင်း ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယၢပ်ႇတေႉယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4-5/11/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်း ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉဢသၢၵ်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶမ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း