Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ႁူဝ်ၵူၼ်း 238 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 41 လင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တူၵ်းၵိၼ်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႃႈ။ ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းဢဝ်ဢၼ်လူဝ်ႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇၸႂ်ႉ တီႈႁိူၼ်းသေ မႃးႁုင်ၵိၼ်ၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ဝၢၼ်ႈၶႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆးပုသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ် ၵႃႈႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး၊ ၶွၵ်ႈမူၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်လႄႈ ယူႇတီႈ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈသေ ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၶႃႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇၼမ်လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁတ်းၵႂႃႇၸွႆႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပု ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ဝၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ မီးထဝ်ႈယိင်း တၢႆၽၢၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးလူမ်ႉၸွမ်း တၢင်းသေ လႆႈဢဝ်ၶႃႈၾၢႆႇၶႂႃ မၼ်းၼၢင်း မၼ်ႉၵမ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းထိုင် ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉ 501 တင်း 502 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 40 လူႉတၢႆထင် တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း