Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 20

Must read

တႄႇဢဝ် သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၶဝ် တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 11.11 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ လွႆၶေႃၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၼႆယဝ်ႉ။

Karen Human Rights Group (KHRG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 13/11/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ လၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၶုၼ် ၊ မိူင်းပၢႆး လႄႈ လွႆၶေႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သေ မၢတ်ႇၸဵပ်း မီး 15 ၵေႃႉၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Karen Human Rights Group (KHRG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းပႃးဝႆႉဝႃႈ “ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵမ်းသိုဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်တၢႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တွၼ်ႈတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵုၼ်ႇၶူဝ်း တၢင်းၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းသင်ယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႆႇၵႆႇၵေႃႈ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 500 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၶွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႅပ်ႈတေၶၢတ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇပိုတ်ႇတၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

 တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ လႄႈ တႃႇပူၵ်းတင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းလွႆၶေႃ ပေႃးတေဢမ်ႇပၼ်ႇၵၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၵႂႃႇမႃး လွႆၶေႃ – ၾၢႆၶုၼ် ၊ လွႆၶေႃ – သီႇသႅင်ႇ ၊ လွႆၶေႃ – တီႊမေႃႊသူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ႁၢမ်ႈဝႆႉၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇၵႂႃႇမႃး လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶၢတ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃးႁိုင်ၼၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢင်ႈၽေးဢိုပ်းယၢင်ႈထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း