Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 120 mm ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 2 လင် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈႁိမ်းလွႆၸဝ်ႈၶုၼ် ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 120 mm ၵႂႃႇတၢင်းၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ လူႉၵွႆ 2 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉသိမ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းလုင်းလဵၵ်ႉ – ပႃႈမျႃႉဢိင်ႇ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး။ ႁိူၼ်းလုင်းလၢၼ်း – ပႃႈလီ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းလႄႈ မေႇတႃႇပွၵ်ႉၾႆး။ တီႈမူၵ်ႉဢူး တၢင်းၶဝ်ႈၵျွင်းၼမ်ႉသိမ်ႇလႄႈ လၵ်းၾႆးၾႃႉ 2 လၵ်း လူမ်ႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၸူး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇ 9 တူၼ်ႈ 3 လုၵ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13 သမ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ 3 လုၵ်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉသမ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၽၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇယႃႉၵွႆ ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉ မႄး လူႉၵူၼ်ႇပင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း