Sunday, April 14, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

Must read

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်လူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်း ၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -
တၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ တၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လၢၼ်ႇဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ။ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် တင်ႈလၢၼ်ႇဝႆႉ 2-3 တီႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇထၢမ်သင်။ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသမ်ႉ မီးသိုၵ်းၶၢင်တင်း သိုၵ်းလွႆ တင်ႈလၢၼ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 တီႈ။ သိုၵ်းၶၢင်သမ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး။ ၵႃးဢွၼ်ႇ 1 လမ်းလႂ် ဢေႇသုတ်းလႆႈပၼ် 2 မိုၼ်ႇပျႃး ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင်သမ်ႉ 3-4 သႅၼ်ပျႃး။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ်။ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီသမ်ႉ တေမီးလၢၼ်ႇၶဝ်ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 3 တီႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တင်ႈလၢၼ်ႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 7 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“လုၵ်ႉမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတၢင်းလတ်း လုၵ်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – ၵူတ်ႇၶၢႆ – သႅၼ်ဝီသမ်ႉ မႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ထိုင်တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ။ တီႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း 1 ၵေႃႉ 2,000 ပျႃး။ ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ  ၽႅဝ်မိူင်းယေႃ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းလတ်းတၢင်းထိူၼ်ႇ။ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတင်း သိုၵ်းလွႆ တင်ႈလၢၼ်ႇ မွၵ်ႈ 7 တီႈ။ တင်းမူတ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း လုၵ်ႉမူႇၸေႊထိုင် လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၸူဝ်ႈမူင်း”-  ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ တၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းလီ – မိူင်းယေႃ – ႁူဝ်ပိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇလႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိၼ်လႅင်။ ဢွင်ႈတီႈယၢပ်ႇလွႆသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈၸိုင် မီးၵႃးပႂ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈလၢၵ်ႈ ၸၼ် 1 လမ်းလႂ် လႆႈပၼ် 3-4 မိုၼ်ႇပျႃး – ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း