Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶမ်ႁွင်ႈၼွၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇသေ ငိုၼ်းႁၢႆဝႆ့ 5 လၢၼ့်ဝၢတ်ႇပၢႆ – ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း ပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ဝႃႈ – ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း ဝၼ်းထီ့ 14 မိူဝ်ႈၼႆ့သေ မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ မေႃယႃ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ဢမူ့ၶတီး ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼၼ့် လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢၼ်မီး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း သူႇၶုမ်ဝိတ့် ၊ ပိုၼ့်တီႈၶလွင်း ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈၼႆ့ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၸၼ့် 23 ။ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵေႃႉထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီး လိူတ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ၸွမ်း ၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ ၶူႈၼင်၊  မီးႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆ့ ။ ၼႂ်း ႁွင်ႈၼၼ့် လႆႈႁၼ် ပႃး ထူင်ၶူဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ  တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ယွၼ့် ဢမ်ႇႁၼ် ၶိူင်ႈယိပ်းသင်တူၵ်းဝႆႉလႄႈ ပလိၵ်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၺႃးပိတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉတွႆႇထိုင်တၢႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။   

ၵူၼ်းၵေႃ့ဢၼ်တၢႆ ၵႂႃႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈႁွင့် Kayaw Zeyar ဢႃႇယု 53 ပီ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ မႄႈမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ  မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸၵွတ့်လၢၼ်ႇ 2 ၵေႃ့  – ဝႃႈၼႆ ။

မႄႈၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ  – မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 13 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ့် လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တင်း ဢူၺ်း ၵေႃ့ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ၵေႃ့ မီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ။  မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈၺႃးပေႃႉတီႈႁူဝ်ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ။  ၽိူဝ်ႇႁူ့တူဝ် တိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵေႃ့ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး တၢႆဝႆႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်။ ငိုၼ်း 5 လၢၼ့်ဝၢတ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း  တိူၵ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်ၼၼ့်ၵေႃႈ ႁၢႆ  – ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ့်သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵွင်ႈထႆႇ CCTV ဢၼ်မီး ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ့်သေ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 2 ၵေႃ့ၼၼ့် ၵႂႃႇထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း